Werkwijze/Visie

Ik confronteer je met een glimlach en zet je aan het denken.

 

Mijn speciale belangstelling ligt bij het provocatieve coachen, coachen met warmte, humor en uitdaging. Door deze combinatie wordt je uitgedaagd op te komen voor wat je echt wilt en je vaste denkpatronen te doorbreken. Provocatie coachen werkt, vaak gebeurt er in een paar gesprekken al heel veel.  


Mocht je behoefte hebben aan een meer traditioneel coachgesprek dan kan ik dat ook bieden. Oplossingsgericht en systeemgericht werken zijn methodieken die ik gebruik. Gesprekken en oefeningen zijn onderdeel van de coaching. Ik weet op speelse wijze je een spiegel voor te houden. Ik coach om je in beweging te laten komen, patronen te doorbreken, je situatie te veranderen of juist te behouden en je persoonlijk te ontwikkelen. Dit lukt als jij het zelf wil!

Metaforen ervaar ik als verhelderend en ondersteunend en ik zet ze dan ook graag in.

Ben jij leeuw die graag de koning van alle dieren wil zijn? Of het meisje dat vast zit in haar aangesnoerde keurslijf? De uil die over de kuikens waakt? De kabouter die een wel heel grote tuin water wil geven? En wat zijn jouw gedachte daar dan bij? En waar streef je dan naar?

Een coachende wandeling behoort tot de mogelijkheden.

Ik ben een coach die met beide benen op de grond staat.

Mensen aan het denken zetten met een glimlach, dat is mijn stijl!

 

logo Olijerhoek Coaching